De tarieven voor Gestalt psychotherapie (vrijgesteld van btw) en voor Gestalt relatietherapie (inclusief btw) in 2020 zijn:

Gestalt psychotherapie intake en vervolggesprek 60 min €90,00
Gestalt relatietherapie intake en vervolggesprek 75 min €120,00

Afmelding en betaling

Kosteloos annuleren kan tot 24 uur voor de afspraak, daarna wordt het tarief van het consult in rekening gebracht. Na afloop van het consult ontvang je de factuur, die je zelf binnen 14 dagen dient te betalen. Daarna dien je de factuur in bij je zorgverzekeraar.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Veel zorgverzekeraars vergoeden gestalttherapie geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering. De vergoeding valt onder de noemer alternatieve – complementaire geneeswijzen. De behandeling wordt niet afgetrokken van het eigen risico van 385 euro, omdat het uit de aanvullende verzekering wordt vergoed.

Raadpleeg voor meer informatie jouw zorgverzekeraar.

Gestalttherapie wordt soms ook vergoed onder de noemer psychosociale hulpverlening/natuurgeneeskunde. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar. Voor meer informatie over vergoedingen door zorgverzekeraars kun je ook terecht op de website van de Zorgwijzer.

De volgende zorgverzekeraars vergoeden uit de aanvullende zorgverzekering gestalt psychotherapie1:

 • Aevitae
 • Anderzorg
 • Avéro Achmea
 • Bewuzt
 • CZ
 • CZdirect
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • FBTO (modules)
 • IZA Zorgverzekeraar
 • IZZ Zorgverzekeraar
 • Delta Lloyd
 • United Consumers
 • Univé
 • ONVZ
 • National Academic
 • Zorg en Zekerheid
 • VGZ
 • Besured
 • Zekur
 • Zilveren Kruis
 • Promovendum
 • Menzis
 • OHRA
 • OZF
 • Zorgdirect
 • Salland
 • WAA
 • FNV zorgcollectief
 • UMC

1 Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy en kwaliteitsborging

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

Ik doe mijn best jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:
– zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang tot jouw gegevens hebben.

Als therapeut heb ik als enige toegang tot jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming verstrek ik geen gegevens aan derden. Voor contact met derden, zoals je huisarts, zal ik van tevoren toestemming aan je vragen. De gegevens in het dossier blijven 15 jaar bewaard, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist.

Verdere details over de borging van je privacy staan in het privacy document en in de behandelovereenkomst die je na de intake van mij krijgt.

Indien je een klacht hebt, bespreek deze dan zo snel mogelijk met mij. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je je richten tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging NVAGT.


Contact

De tarieven voor Gestalt psychotherapie (vrijgesteld van btw) en voor Gestalt relatietherapie (inclusief btw) in 2020 zijn:

Gestalt psychotherapie intake en vervolggesprek 60 min €90,00
Gestalt relatietherapie intake en vervolggesprek 75 min €120,00

Afmelding en betaling

Kosteloos annuleren kan tot 24 uur voor de afspraak, daarna wordt het tarief van het consult in rekening gebracht. Na afloop van het consult ontvang je de factuur, die je zelf binnen 14 dagen dient te betalen. Daarna dien je de factuur in bij je zorgverzekeraar.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Veel zorgverzekeraars vergoeden gestalttherapie geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering. De vergoeding valt onder de noemer alternatieve – complementaire geneeswijzen. De behandeling wordt niet afgetrokken van het eigen risico van 385 euro, omdat het uit de aanvullende verzekering wordt vergoed.

Raadpleeg voor meer informatie jouw zorgverzekeraar.

Gestalttherapie wordt soms ook vergoed onder de noemer psychosociale hulpverlening/natuurgeneeskunde. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar. Voor meer informatie over vergoedingen door zorgverzekeraars kun je ook terecht op de website van de Zorgwijzer.

De volgende zorgverzekeraars vergoeden uit de aanvullende zorgverzekering gestalt psychotherapie1:

 • Aevitae
 • Anderzorg
 • Avéro Achmea
 • Bewuzt
 • CZ
 • CZdirect
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • FBTO (modules)
 • IZA Zorgverzekeraar
 • IZZ Zorgverzekeraar
 • Delta Lloyd
 • United Consumers
 • Univé
 • ONVZ
 • National Academic
 • Zorg en Zekerheid
 • VGZ
 • Besured
 • Zekur
 • Zilveren Kruis
 • Promovendum
 • Menzis
 • OHRA
 • OZF
 • Zorgdirect
 • Salland
 • WAA
 • FNV zorgcollectief
 • UMC

1 Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy en kwaliteitsborging

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

Ik doe mijn best jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:
– zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang tot jouw gegevens hebben.

Als therapeut heb ik als enige toegang tot jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming verstrek ik geen gegevens aan derden. Voor contact met derden, zoals je huisarts, zal ik van tevoren toestemming aan je vragen. De gegevens in het dossier blijven 15 jaar bewaard, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist.

Verdere details over de borging van uw privacy staan in het privacy document en in de behandelovereenkomst die je na de intake van mij krijgt.

Indien je een klacht hebt, bespreek deze dan zo snel mogelijk met mij. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je je richten tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging NVAGT.


Contact

De tarieven voor Gestalt psychotherapie (vrijgesteld van btw) en voor Gestalt relatietherapie (inclusief btw) in 2020 zijn:

Intake Gestaltpsychotherapie en vervolggesprek (60 minuten): € 90,00

Intake Gestalt relatietherapie en vervolggesprek (75 minuten): € 120,00

Afmelding en betaling

Kosteloos annuleren kan tot 24 uur voor de afspraak, daarna wordt het tarief van het consult in rekening gebracht, ongeacht de reden van afzegging. Na afloop van het consult ontvang je de factuur, die je zelf binnen 14 dagen dient te betalen. Daarna dien je de factuur in bij je zorgverzekeraar.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Veel zorgverzekeraars vergoeden gestalttherapie geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering. De vergoeding valt onder de noemer alternatieve – complementaire geneeswijzen. De behandeling wordt niet afgetrokken van het eigen risico van 385 euro, omdat het uit de aanvullende verzekering wordt vergoed.

Raadpleeg voor meer informatie jouw zorgverzekeraar.

Gestalttherapie wordt soms ook vergoed onder de noemer psychosociale hulpverlening/natuurgeneeskunde. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar. Voor meer informatie over vergoedingen door zorgverzekeraars kun je ook terecht op de website van de Zorgwijzer.

De volgende zorgverzekeraars vergoeden uit de aanvullende zorgverzekering gestalt psychotherapie1:

 • Aevitae
 • Anderzorg
 • Avéro Achmea
 • Bewuzt
 • CZ
 • CZdirect
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • FBTO (modules)
 • IZA Zorgverzekeraar
 • IZZ Zorgverzekeraar
 • Delta Lloyd
 • United Consumers
 • Univé
 • ONVZ
 • National Academic
 • Zorg en Zekerheid
 • VGZ
 • Besured
 • Zekur
 • Zilveren Kruis
 • Promovendum
 • Menzis
 • OHRA
 • OZF
 • Zorgdirect
 • Salland
 • WAA
 • FNV zorgcollectief
 • UMC

1 Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy en kwaliteitsborging

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

Ik doe mijn best jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:
– zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang tot jouw gegevens hebben.

Als therapeut heb ik als enige toegang tot jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming verstrek ik geen gegevens aan derden. Voor contact met derden, zoals je huisarts, zal ik van tevoren toestemming aan je vragen. De gegevens in het dossier blijven 15 jaar bewaard, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist.

Verdere details over de borging van uw privacy staan in het privacy document en in de behandelovereenkomst die je na de intake van mij krijgt.

Indien je een klacht hebt, bespreek deze dan zo snel mogelijk met mij. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je je richten tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging NVAGT.


Contact

Therapievisie

Bolkruid 28
3068 DN Rotterdam
06 – 44 45 28 45