De tarieven voor Gestalt psychotherapie en voor Gestalt relatietherapie in 2024 zijn, voor zowel het intakegesprek als per vervolggesprek:

Gestalt psychotherapie 60 min €105,00 btw vrij
Gestalt relatietherapie 75 min €136,00 btw vrij

Afmelding en betaling

Kosteloos annuleren kan tot 24 uur voor de afspraak, daarna wordt het tarief van het consult in rekening gebracht. Na afloop van het consult ontvang je de factuur, die je zelf binnen 14 dagen dient te betalen. Daarna dien je de factuur in bij je zorgverzekeraar.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Veel zorgverzekeraars vergoeden gestalttherapie geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering. De vergoeding valt onder de noemer alternatieve – complementaire geneeswijzen. De behandeling wordt niet afgetrokken van het eigen risico van 385 euro, omdat het uit de aanvullende verzekering wordt vergoed.

Raadpleeg voor meer informatie jouw zorgverzekeraar.

Gestalttherapie wordt soms ook vergoed onder de noemer psychosociale hulpverlening/natuurgeneeskunde. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar. Voor meer informatie over vergoedingen door zorgverzekeraars kun je ook terecht op de website van de Zorgwijzer.

De volgende zorgverzekeraars vergoeden uit de aanvullende zorgverzekering gestalt psychotherapie1:

1 Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

  Lidmaatschappen en registraties

 • Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie (NVAGT)
 • Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP)
 • In bezit van het Europees Certificaat voor Psychotherapie (ECP)
 • Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP)
 • Europese Associatie voor Gestalttherapie (EAGT)
 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), licentienummer is 901116R
 • AGB-code Zorgverlener 90-043691
 • AGB Praktijkcode 90-052429
 • KvK: 50017632

Privacy en kwaliteitsborging

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

Ik doe mijn best jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:
– zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang tot jouw gegevens hebben.

Als therapeut heb ik als enige toegang tot jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming verstrek ik geen gegevens aan derden. Voor contact met derden, zoals je huisarts, zal ik van tevoren toestemming aan je vragen. De gegevens in het dossier blijven 20 jaar bewaard, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist.

Verdere details over de borging van je privacy staan in het privacy document en in de behandelovereenkomst die je na de intake van mij krijgt.

Indien je een klacht hebt, bespreek deze dan zo snel mogelijk met mij. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je je richten tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging NVAGT. Een andere optie is een procedure te starten bij het S.C.A.G. Zie hiervoor hun website scag.nl. In het kader van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ben ik hierbij aangesloten.

  Contact

  De tarieven voor Gestalt psychotherapie en voor Gestalt relatietherapie in 2024 zijn, voor zowel het intakegesprek als per vervolggesprek:

  Gestalt psychotherapie 60 min €105,00 btw vrij
  Gestalt relatietherapie 75 min €136,00 btw vrij

  Afmelding en betaling

  Kosteloos annuleren kan tot 24 uur voor de afspraak, daarna wordt het tarief van het consult in rekening gebracht. Na afloop van het consult ontvang je de factuur, die je zelf binnen 14 dagen dient te betalen. Daarna dien je de factuur in bij je zorgverzekeraar.

  Vergoeding door zorgverzekeraars

  Veel zorgverzekeraars vergoeden gestalttherapie geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering. De vergoeding valt onder de noemer alternatieve – complementaire geneeswijzen. De behandeling wordt niet afgetrokken van het eigen risico van 385 euro, omdat het uit de aanvullende verzekering wordt vergoed.

  Raadpleeg voor meer informatie jouw zorgverzekeraar.

  Gestalttherapie wordt soms ook vergoed onder de noemer psychosociale hulpverlening/natuurgeneeskunde. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar. Voor meer informatie over vergoedingen door zorgverzekeraars kun je ook terecht op de website van de Zorgwijzer.

  De volgende zorgverzekeraars vergoeden uit de aanvullende zorgverzekering gestalt psychotherapie1:

  1 Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

   

   Lidmaatschappen en registraties

  • Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie (NVAGT)
  • Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP)
  • In bezit van het Europees Certificaat voor Psychotherapie (ECP)
  • Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP)
  • Europese Associatie voor Gestalttherapie (EAGT)
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), licentienummer is 901116R
  • AGB-code Zorgverlener 90-043691
  • AGB Praktijkcode 90-052429
  • KvK: 50017632

   

  Privacy en kwaliteitsborging

  Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

  Ik doe mijn best jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:
  – zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
  – er voor zorg dat onbevoegden geen toegang tot jouw gegevens hebben.

  Als therapeut heb ik als enige toegang tot jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming verstrek ik geen gegevens aan derden. Voor contact met derden, zoals je huisarts, zal ik van tevoren toestemming aan je vragen. De gegevens in het dossier blijven 20 jaar bewaard, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist.

  Verdere details over de borging van uw privacy staan in het privacy document en in de behandelovereenkomst die je na de intake van mij krijgt.

  Indien je een klacht hebt, bespreek deze dan zo snel mogelijk met mij. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je je richten tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging NVAGT. Een andere optie is een procedure te starten bij het S.C.A.G. Zie hiervoor hun website scag.nl. In het kader van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ben ik hierbij aangesloten.

   Contact

   De tarieven voor Gestalt psychotherapie en voor Gestalt relatietherapie in 2024 zijn, voor zowel het intakegesprek als per vervolggesprek:

   Gestalt psychotherapie (60 minuten):
   € 105,00 btw vrij

   Gestalt relatietherapie (75 minuten):
   € 136,00 btw vrij

   Afmelding en betaling

   Kosteloos annuleren kan tot 24 uur voor de afspraak, daarna wordt het tarief van het consult in rekening gebracht, ongeacht de reden van afzegging. Na afloop van het consult ontvang je de factuur, die je zelf binnen 14 dagen dient te betalen. Daarna dien je de factuur in bij je zorgverzekeraar.

   Vergoeding door zorgverzekeraars

   Veel zorgverzekeraars vergoeden gestalttherapie geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering. De vergoeding valt onder de noemer alternatieve – complementaire geneeswijzen. De behandeling wordt niet afgetrokken van het eigen risico van 385 euro, omdat het uit de aanvullende verzekering wordt vergoed.

   Raadpleeg voor meer informatie jouw zorgverzekeraar.

   Gestalttherapie wordt soms ook vergoed onder de noemer psychosociale hulpverlening/natuurgeneeskunde. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar. Voor meer informatie over vergoedingen door zorgverzekeraars kun je ook terecht op de website van de Zorgwijzer.

   De volgende zorgverzekeraars vergoeden uit de aanvullende zorgverzekering gestalt psychotherapie1:

   1 Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

   Lidmaatschappen en registraties

   • Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP)
   • Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP
   • In bezit van het Europees Certificaat voor Psychotherapie (ECP)
   • Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie (NVAGT)
   • Europese Associatie voor Gestalttherapie (EAGT)
   • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), licentienummer is 901116R
   • AGB-code Zorgverlener 90-043691
   • AGB Praktijkcode 90-052429
   • KvK: 50017632

   Privacy en kwaliteitsborging

   Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

   Ik doe mijn best jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:
   – zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
   – er voor zorg dat onbevoegden geen toegang tot jouw gegevens hebben.

   Als therapeut heb ik als enige toegang tot jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming verstrek ik geen gegevens aan derden. Voor contact met derden, zoals je huisarts, zal ik van tevoren toestemming aan je vragen. De gegevens in het dossier blijven 20 jaar bewaard, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist.

   Verdere details over de borging van uw privacy staan in het privacy document en in de behandelovereenkomst die je na de intake van mij krijgt.

   Indien je een klacht hebt, bespreek deze dan zo snel mogelijk met mij. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je je richten tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging NVAGT. Een andere optie is een procedure te starten bij het S.C.A.G. Zie hiervoor hun website scag.nl. In het kader van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ben ik hierbij aangesloten.

    Contact

    Therapievisie

    Rivium Boulevard 27
    2909 LK Capelle aan den IJssel
    06 – 44 45 28 45