Mensvisie

Ik heb een positief mensbeeld, voor mij is ieder mens:

 • uniek en doet er toe
 • in staat tot het geven en ontvangen van liefde
 • in staat om zich te ontwikkelen en te groeien
 • in staat om een gelukkig en zinvol leven te leiden met zichzelf en anderen
 • in staat om zowel autonoom als in verbondenheid met anderen te leven

Levensvisie

Ik werk vanuit een humanistische levensbeschouwing. In deze levensbeschouwing staat de mens centraal. Het humanisme gaat ervan uit dat ieder mens zelf beschikt over hoe hij zijn leven vorm en betekenis geeft, daarbij rekening houdend met de mensen om zich heen.

Dit betekent ook dat ik open sta voor ieder mens, want ik vind dat ieder mens er toe doet. Ik ben geïnteresseerd in wat jou beweegt, in wat voor jou van waarde en betekenis is.

Op je levenspad wordt je geconfronteerd op de schaduwkant van het leven en daar probeer je mee om te gaan.

Het kan zijn dat  het jou en jouw omgeving niet lukt om een weg te vinden of het lukt je niet om jouw leven vorm te geven op de manier zoals je wenst. Dan kan ik je helpen bij het bij het vinden van eigen antwoorden of oplossingen.

Autonomie en verbondenheid

Hoe hou je rekening met jezelf, de eigen behoeften, zonder dat dit ten koste gaat van de ander en hoe hou je rekening met de behoeften van anderen zonder dat dit ten koste gaat van jezelf? Dit zijn vragen waarmee we voortdurend worstelen. Wanneer je teveel rekening houdt met de behoeften, wensen en verlangens van anderen kan dit ten koste gaan van jezelf. Andersom, wanneer je alleen maar aan je eigen behoeften denkt, kan dit ten koste gaan van de verbondenheid of relaties met anderen.

Soms lukt het niet om hieraan op een bevredigende wijze vorm te geven. Wat kan leiden tot lastige dilemma’s en conflicten, met jezelf en/of met anderen.  Het wordt een probleem als je vast blijft zitten in het (innerlijke) conflict en hierdoor lichamelijke en/of geestelijke klachten ontwikkelt.

Ik heb een holistische en systeemgerichte kijk op de mens. Dit betekent dat ik jou als een geheel zie in relatie tot anderen. Ik denk dat we als mens nooit volledig op ons zelf staan en altijd deel uitmaken van een groter geheel (ook al kunnen we dit niet altijd zo voelen). Zo horen we bij een familie en maken we deel uit van allerlei sociale verbanden die ons vormen in onze ontwikkeling.  We bewegen ons in verschillende sociale systemen waarin we verschillende rollen (tegelijkertijd) kunnen vervullen.

In al die sociale groepen waar we deel van uitmaken, zie ik het als een uitdaging om op creatieve wijze om te gaan met de verschillende behoeften en belangen die er zijn tussen onszelf en anderen. Dat is niet voor iedereen altijd even gemakkelijk en ik kan je daarbij helpen.

Gezondheid en ziekte

Ieder mens heeft een natuurlijke ontwikkelbehoefte kan zich alleen ontwikkelen in contact en verbondenheid met anderen. Als langdurig (oorspronkelijke) behoeften niet worden vervuld, kan dit de ontwikkeling belemmeren en leiden tot lichamelijke en geestelijke klachten en zelfs tot ziekte.

Natuurlijke ontwikkelbehoeften zijn:

 • fysiek contact en emotionele openheid
 • hechten aan anderen
 • autonomie
 • bevestiging en zelfwaardering
 • gevoel van identiteit
 • lichamelijke gezondheid en geestelijk welbevinden
 • van betekenis zijn
 • spiritualiteit

Als deze behoeften vervuld zijn, voel je je doorgaans gezond en gelukkig. Onvervulde oorspronkelijke behoeften kunnen er  echter voor zorgen dat je geestelijke en/of lichamelijke klachten ontwikkelt en/of problemen in het contact met anderen. Als gestalttherapeut kan ik je hierbij helpen.

  Contact

  Mensvisie

  Ik heb een positief mensbeeld, voor mij is ieder mens:

  • uniek en doet er toe
  • in staat tot het geven en ontvangen van liefde
  • in staat om zich te ontwikkelen en te groeien
  • in staat om een gelukkig en zinvol leven te leiden met zichzelf en anderen
  • in staat om zowel autonoom als in verbondenheid met anderen te leven

  Levensvisie

  Ik werk vanuit een humanistische levensbeschouwing. In deze levensbeschouwing staat de mens centraal. Het humanisme gaat ervan uit dat ieder mens zelf beschikt over hoe hij zijn leven vorm en betekenis geeft, daarbij rekening houdend met de mensen om zich heen.

  Dit betekent ook dat ik open sta voor ieder mens, want ik vind dat ieder mens er toe doet. Ik ben geïnteresseerd in wat jou beweegt, in wat voor jou van waarde en betekenis is.

  Op je levenspad wordt je geconfronteerd op de schaduwkant van het leven en daar probeer je mee om te gaan.

  Het kan zijn dat  het jou en jouw omgeving niet lukt om een weg te vinden of het lukt je niet om jouw leven vorm te geven op de manier zoals je wenst. Dan kan ik je helpen bij het bij het vinden van eigen antwoorden of oplossingen.

  Autonomie en verbondenheid

  Hoe hou je rekening met jezelf, de eigen behoeften, zonder dat dit ten koste gaat van de ander en hoe hou je rekening met de behoeften van anderen zonder dat dit ten koste gaat van jezelf? Dit zijn vragen waarmee we voortdurend worstelen. Wanneer je teveel rekening houdt met de behoeften, wensen en verlangens van anderen kan dit ten koste gaan van jezelf. Andersom, wanneer je alleen maar aan je eigen behoeften denkt, kan dit ten koste gaan van de verbondenheid of relaties met anderen.

  Soms lukt het niet om hieraan op een bevredigende wijze vorm te geven. Wat kan leiden tot lastige dilemma’s en conflicten, met jezelf en/of met anderen.  Het wordt een probleem als je vast blijft zitten in het (innerlijke) conflict en hierdoor lichamelijke en/of geestelijke klachten ontwikkelt.

  Ik heb een holistische en systeemgerichte kijk op de mens. Dit betekent dat ik jou als een geheel zie in relatie tot anderen. Ik denk dat we als mens nooit volledig op ons zelf staan en altijd deel uitmaken van een groter geheel (ook al kunnen we dit niet altijd zo voelen). Zo horen we bij een familie en maken we deel uit van allerlei sociale verbanden die ons vormen in onze ontwikkeling.  We bewegen ons in verschillende sociale systemen waarin we verschillende rollen (tegelijkertijd) kunnen vervullen.

  In al die sociale groepen waar we deel van uitmaken, zie ik het als een uitdaging om op creatieve wijze om te gaan met de verschillende behoeften en belangen die er zijn tussen onszelf en anderen. Dat is niet voor iedereen altijd even gemakkelijk en ik kan je daarbij helpen.

  Gezondheid en ziekte

  Ieder mens heeft een natuurlijke ontwikkelbehoefte en kan zich alleen ontwikkelen in contact en verbondenheid met anderen. Als langdurig (oorspronkelijke) behoeften niet worden vervuld, kan dit de ontwikkeling belemmeren en leiden tot lichamelijke en geestelijke klachten en zelfs tot ziekte.

  Natuurlijke ontwikkelbehoeften zijn:

  • fysiek contact en emotionele openheid
  • hechten aan anderen
  • autonomie
  • bevestiging en zelfwaardering
  • gevoel van identiteit
  • lichamelijke gezondheid en geestelijk welbevinden
  • van betekenis zijn
  • spiritualiteit

  Als deze behoeften vervuld zijn, voel je je doorgaans gezond en gelukkig. Onvervulde oorspronkelijke behoeften kunnen er  echter voor zorgen dat je geestelijke en/of lichamelijke klachten ontwikkelt en/of problemen in het contact met anderen. Als gestalttherapeut kan ik je hierbij helpen.

   Contact

   Ik heb een positief mensbeeld, voor mij is ieder mens:

   • uniek en doet er toe
   • in staat tot het geven en ontvangen van liefde
   • in staat om zich te ontwikkelen en te groeien
   • in staat om een gelukkig en zinvol leven te leiden met zichzelf en anderen
   • in staat om zowel autonoom als in verbondenheid met anderen te leven
   Ik werk vanuit een humanistische levensbeschouwing. In deze levensbeschouwing staat de mens centraal. Het humanisme gaat ervan uit dat ieder mens zelf beschikt over hoe hij zijn leven vorm en betekenis geeft, daarbij rekening houdend met de mensen om zich heen.

   Dit betekent ook dat ik open sta voor ieder mens, want ik vind dat ieder mens er toe doet. Ik ben geïnteresseerd in wat jou beweegt, in wat voor jou van waarde en betekenis is.

   Op je levenspad wordt je geconfronteerd op de schaduwkant van het leven en daar probeer je mee om te gaan.

   Het kan zijn dat  het jou en jouw omgeving niet lukt om een weg te vinden of het lukt je niet om jouw leven vorm te geven op de manier zoals je wenst. Dan kan ik je helpen bij het bij het vinden van eigen antwoorden of oplossingen.

   Hoe hou je rekening met jezelf, de eigen behoeften, zonder dat dit ten koste gaat van de ander en hoe hou je rekening met de behoeften van anderen zonder dat dit ten koste gaat van jezelf? Dit zijn vragen waarmee we voortdurend worstelen. Wanneer je teveel rekening houdt met de behoeften, wensen en verlangens van anderen kan dit ten koste gaan van jezelf. Andersom, wanneer je alleen maar aan je eigen behoeften denkt, kan dit ten koste gaan van de verbondenheid of relaties met anderen.

   Soms lukt het niet om hieraan op een bevredigende wijze vorm te geven. Wat kan leiden tot lastige dilemma’s en conflicten, met jezelf en/of met anderen.  Het wordt een probleem als je vast blijft zitten in het (innerlijke) conflict en hierdoor lichamelijke en/of geestelijke klachten ontwikkelt.

   Ik heb een holistische en systeemgerichte kijk op de mens. Dit betekent dat ik jou als een geheel zie in relatie tot anderen. Ik denk dat we als mens nooit volledig op ons zelf staan en altijd deel uitmaken van een groter geheel (ook al kunnen we dit niet altijd zo voelen). Zo horen we bij een familie en maken we deel uit van allerlei sociale verbanden die ons vormen in onze ontwikkeling.  We bewegen ons in verschillende sociale systemen waarin we verschillende rollen (tegelijkertijd) kunnen vervullen.

   In al die sociale groepen waar we deel van uitmaken, zie ik het als een uitdaging om op creatieve wijze om te gaan met de verschillende behoeften en belangen die er zijn tussen onszelf en anderen. Dat is niet voor iedereen altijd even gemakkelijk en ik kan je daarbij helpen.

   Ieder mens heeft een natuurlijke ontwikkelbehoefte en kan zich alleen ontwikkelen in contact en verbondenheid met anderen. Als langdurig (oorspronkelijke) behoeften niet worden vervuld, kan dit de ontwikkeling belemmeren en leiden tot lichamelijke en geestelijke klachten en zelfs tot ziekte.

   Natuurlijke ontwikkelbehoeften zijn:

   • fysiek contact en emotionele openheid
   • hechten aan anderen
   • autonomie
   • bevestiging en zelfwaardering
   • gevoel van identiteit
   • lichamelijke gezondheid en geestelijk welbevinden
   • van betekenis zijn
   • spiritualiteit

   Als deze behoeften vervuld zijn, voel je je doorgaans gezond en gelukkig. Onvervulde oorspronkelijke behoeften kunnen er echter voor zorgen dat je geestelijke en/of lichamelijke klachten ontwikkelt en/of problemen in het contact met anderen. Als gestalttherapeut kan ik je hierbij helpen.

    Contact

    Therapievisie

    Rivium Boulevard 27
    2909 LK Capelle aan den IJssel
    06 – 44 45 28 45